Καλωσήρθατε

Το Open Lab: Athens (OL:Athens) είναι ένα εργαστήριο έρευνας και τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα και αποτελεί μια πρωτοβουλία στον ερευνητικό χώρο της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (human-computer interaction) μεταξύ Ευρωπαικών πανεπιστημίων.

Το OL:Athens έχει στόχο την ενασχόληση με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη δομών αλληλεγγύης μέσω της δημιουργίας καινοτόμων κοινωνικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών, αυτό-οργάνωσης και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων «από τη βάση». Ταυτόχρονα, το εργαστήριο αυτό είναι ένα παράδειγμα εναλλακτικής μορφής συμμετοχικής έρευνας στον κλάδο του Digital Civics μέσω της ενσωμάτωσης των ερευνητικών ιδρυμάτων στα εκάστοτε κοινωνικά πλαίσια που παρουσιάζουν ερευνητικό και κοινωνικο-πολιτικό ενδιαφέρον.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει σε ερευνητικά ιδρύματα να διερευνήσουν σε βάθος ενδιαφέροντα κοινωνικο-πολιτικά περιβάλλοντα και να αντλήσουν από αυτά έμπνευση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων τεχνολογίας για την υποστήριξη των πρακτικών τους.

Μάθετε περισσοτερα για εμάς εδώ.