Βασίλης Βλαχοκυριάκος

vasilis.vla@gmail.com | Open Lab Athens

Είμαι ιδρυτής και επι του παρόντος επικεφαλής του Open Lablet: Athens και μετα-διδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης του EPSRC, Digital Economy Research Center του Open Lab, Newcastle University.

Οι δραστηριότητες μου επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση καινοτόμων, ψηφιακά-ενεργοποιημένων μοντέλων κοινωνικής συμμετοχικότητας που θα ενεργοποιήσουν τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν εναλλακτικές μεθόδους παροχής υπηρεσιών, λήψης αποφάσεων και δημοκρατικής συμμετοχής.

Γενικότερα, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς: ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-participation), ηλεκτρονικής συμμετοχικοτητας (e-participation, e-deliberation, e-contestation), την ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy), και την αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή (HCI).


 
Copyright 2016 Open Lab Athens